Het CAR Sint-Lievenspoort vzw wil een hoogstaand revalidatieaanbod realiseren voor de regio Oost-Vlaanderen. De revalidatie is integraal , multidiciplinair en ambulant en bestaat uit therapie en begeleiding. De therapeutische interventies beogen steeds een maximale ontwikkeling van de perceptuele en de communicatieve mogelijkheden, geïntegreerd in het totale functioneren van het kind of de volwassene. De begeleiding beoogt een maximale participatie van de omgeving zodat een sociale of professionele integratie of reïntegratie in de samenleving mogelijk wordt. Daarom vereist de hulpverlening een intensieve samenwerking tussen het individu en zijn omgeving en het team. Het team is samengesteld uit deskundigen op medisch, paramedisch ( logopedistenergotherapeutenkinesisten en audiologen ), psychologisch en sociaal vlak. Het revalidatieprogramma richt zich op de complexiteit van de stoornis enerzijds en de eigenheid van het individu en zijn omgeving anderzijds en wordt nauwgezet aangepast aan de individuele diagnostiek. Deze is multidisciplinair en start met een grondig intakegesprek, waaruit een inventaris kan opgemaakt worden van de prioriteiten, de noden, de probleembeleving, de mogelijkheden. Daarna starten de disciplinaire onderzoeken, gevolgd door een teambespreking en planning van de organisatie van de nodige hulpverlening.

Het revalidatieaanbod is geldig voor iedereen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

De doelgroepen zijn de volgende:

·         dove en slechthorende kinderen en volwassenen

·         kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis

·         kinderen met autisme

·         kinderen met een complexe leerstoornis

·         kinderen met ADHD

·         kinderen en volwassenen die stotteren

Het CAR Sint-Lievenspoort is erkend en gesubsidieerd door het RIZIV en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het CAR is door Kind en Gezin erkend als referentiecentrum voor onderzoek en vroegtijdige hulpverlening aan baby’s met een gehoorverlies en het gezin.

Het CAR is tevens door het VAPH erkend als multidisciplinair team (MDT) voor het opstellen van een dossier om concrete hulpvragen te motiveren voor personen met een handicap.

De vzw beschikt ook over een:

·         Audiologische dienst, partner van HOOREXPERT

·         Tinnitusdienst

 

Afspraken audiologische dienst/ tinnitus

Voor afspraken kan u terecht op nummer 09/268.26.26

En dit op volgende uren :

Maandag:
9u-12u en van 13u-16u30

Dinsdag:
9u-12u en van 13u30 tot 16u30

Woensdag:
9u-12u en van 13u-16u00

Donderdag:
9u-12u en van 13u tot 16u45

Vrijdag:
9u-12u en van 13u-15u00

Kalender CAR

loader